Privacybeleid

Persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens om contact (telefonisch, schriftelijk of per e-mail) met je op te nemen. Deze gegevens heb je ons zelf gegeven door het contactformulier op de website in te vullen of aan ons verstrekt voor het opmaken van een plaatsingsovereenkomst of hondenpaspoort. In dat geval gaat het naast NAW-gegevens ook om geboortedatum en ID-nummer.

Hoe lang Stichting We Are Here Lesvos gegevens bewaart
Deze gegevens worden niet bewaard als er geen overeenkomst tot stand komt.

Delen met anderen
Wij verstrekken je persoonsgegevens alleen aan derden als dat functioneel is voor het hondenpaspoort of voor de uitvoering van een overeenkomst. De vrijwilligers die toegang hebben tot deze gegevens tekenen een geheimhoudingsverklaring. Bij vermissingen verstrekken we naam en telefoonnummer aan hulpinstanties (Amivedi, dierenambulance, Waar Is Onze Angel).

In kaart brengen websitebezoek
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Wil je de gegevens inzien?
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@weareherelesvos.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken.

Beveiligen
Wij nemen de beveiliging van gegevens serieus en doen er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat gegevens niet in verkeerde handen vallen.